facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

O Nas

Działalność firmy RENATURA skupia się na czynnych metodach ochrony środowiska. Zatrudniamy w swoim zespole ekspertów ornitologów, chiropterologów, herpetologów, botaników, fitosocjologów, rzeczoznawców, chirurgów drzew i akustyków. Chroniąc środowisko naturalne, w naszych działaniach wykorzystujemy nowoczesne technologie. Działamy na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i chronimy je przed nadmierną eksploatacją. Specjalizujemy się w szeroko pojętej energetyce odnawialnej i współpracujemy z gronem specjalistów inżynierów.

Aktualności

Realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NAZWA PROJEKTU: "Zwiększenie zdolności usługowej w zakresie czynnej ochrony środowiska, ukierunkowanej na zdobywanie nowych rynków przez RENATURA Paweł Grygoruk w partnerstwie z BPS Michał Przybylski"Projekt "Ptaki i szyby"

Czy wiesz jak zabezpieczyć okna przed kolizjami z ptakami?


Do kolizji ptaków z szybami przyczyniają się trzy czynniki:
  1. Refleksy świetlne i powodowany przez nie tzw. efekt lustra, czyli odbijanie się w szybach pobliskich drzew, krzewów, trawy, nieba, chmur.
  2. Przejrzystość szkła - szyby to niewidzialne ściany. W dzień ptaki rozbijają się o okna, gdy próbują uzyskać dostęp do potencjalnych miejsc odpoczynku, punktów lądowania, czatowni, żerowisk, wodopojów i innych atrakcyjnych dla nich miejsc znajdujących się za szklaną "niewidzialną" ścianą.
  3. Efekt latarni morskiej - oświetlone budynki przyciągające ptaki migrujące nocą. Oświetlenie budynków wieczorem, nocą i wczesnym rankiem stwarza warunki, które są szczególnie niebezpieczne dla ptaków migrujących o tej porze.

Czynna ochrona bagien i torfowisk

Żelazny koń posiada gumowe gąsienice, które umożliwiają pracę na podkokłym terenie bez niszczenia powierzchni, po której się porusza.


Żelazny koń (ang. Iron Horse) to maszyna leśna przeznaczona do prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew na mniejszą skalę. Jest wyposażony w mocną wyciągarkę, której moment obrotowy można płynnie regulować. Wyciągarka umożliwia łatwe ładowanie drewnianych kłód z siłą pociągową do 900 kg. Solidna konstrukcja kół wózka (tandem opon balonowych) i szerokie gumowe gąsienice sprawiają, że maszyna łatwo i zwinnie przemieszcza się w trudnym terenie bez niszczenia podłoża, po którym się porusza. Dzięki dużej powierzchni ogumienia, na którą rozkłada się nacisk, możliwe jest poruszanie się w terenie bagnistym i podmokłym. Maszyna sprawdziła się przy pracach w Rezerwatach Przyrody, gdzie należy zwracać szczególną uwagę na ochronę środowiska.

Walka z gatunkami inwazyjnymi

Jeśli masz informacje na temat stanowisk gatunków inwazyjnych,
napisz do nas na: kontakt@renatura.eu.