facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Realizacje:Zabezpieczenie urządzeń odwodnieniowych drogi stanowiących potencjalne pułapki dla zwierząt, w obrębie Obwodnicy Południowej Gdańska

Ocena stanu zachowania przedmiotów ochrony rezerwatu Bagna Izbickie oraz obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie 220001 (w granicach rezerwatu) oraz efektów wykonywanych działań ochronnych

Dostarczenie i montaż budek lęgowych dla ptaków w obrębie obiektów mostowych nowo wybudowanej drogi krajowej nr 90

Opracowanie treści merytorycznej dwudziestu tablic edukacyjno-informacyjnych, skład i redakcja tekstów oraz dostawa dzieła w formie elektronicznej do siedziby Zamawiającego

Zestawienie transmisji online na stronę internetową www.renatura.eu

Wycięcie i karczowanie barszczu Sosnowskiego na terenie Jednostki Wojskowej w Pruszczu Gdańskim

Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego na zadaniu "Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 2"

Wykonanie zabiegów ochronnych w rezerwacie przyrody "Bagna Izbickie" w zakresie usunięcia samosiewów brzozy i sosny z powierzchni torfowisk i wrzosowisk"

Wykonanie zabiegów ochronnych w rezerwacie przyrody "Kwidzyńskie Ostnice"

Przesadzenie osobników groszku wielkoprzylistkowego Lathyrus pisiformis z pobocza drogi gminnej przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu przyrody "Opalenie" na stanowiska w granicach rezerwatu "Opalenie"

Nadzór ornitologiczny wycinki drzew podczas przebudowy dróg wojewódzkich nr 515, nr 519 i nr 522 na obszarze Powiśla

Usunięcie samosiewów brzozy i sosny z powierzchni torfowisk i wrzosowisk w rezerwacie przyrody "Torfowisko Pobłockie"

Ocena i weryfikacja merytoryczna dokumentacji służącej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża piasku Wieprznica na działkach nr 138/1, 142/2, 139,140, 148, 226, 166 obręb Wieprznica, gm. Kościerzyna" - w zakresie uwarunkowań hydrogeologicznych

Ocena i weryfikacja merytoryczna dokumentacji służącej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża piasku Wieprznica na działkach nr 138/1, 142/2, 139,140, 148, 226, 166 obręb Wieprznica, gm. Kościerzyna" - w zakresie oddziaływania na siedliska przyrodnicze, z uwzględnieniem zmiany stosunków wodnych

Usunięcie samosiewów sosny i brzozy na torfowisku przy rezerwacie przyrody "Jezioro Cęgi Małe" w obszarze Natura 2000 Nowa Brda PLH220078