facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Bezinwazyjne badanie drzew przy użyciu tomografu dźwiękowego

Proponowany sposób badania drzew przy wykorzystaniu tomografu dźwiękowego (akustycznego), pozwala określić wielkość i położenie obszarów w stanie rozkładu lub pustych wewnątrz pnia bez niszczenia drzewa.

Metoda badania opiera się na pomiarach prędkości dźwięku pomiędzy kilkoma czujnikami rozmieszczonymi dookoła pnia. Podstawowa zasada pomiaru uwzględnia założenie, że prędkość obniża się, gdy między dwoma czujnikami występuje ubytek.


Podczas badania czujniki są rozmieszczane na drzewie według wzkazań aplikacji i zostają połączone wzmacniaczami sygnału. Obraz z pomiaru jest dostępny od razu po zakończeniu badania.


Badanie może być wykonane na pniach o kształtach równomiernych (koło lub elipsa), jak i na pniach nieregularnych przy wykorzystaniu specjalistycznego elektronicznego przymiaru z łącznością Bluetooth.
Wyniki pomiaru są przetwarzane w dedykowanej aplikacji komputerowej, która uwzględniając dane otrzymane z pomiarów oraz wprowadzone dane fizyczne dotyczące drzewa takie jak powierzchnia przekroju korony, kąt nachylenia pnia, wysokość drzewa, maksymalna prędkość wiatru na danym obszarze, określa współczynnik zagrożenia dla badanego drzewa. Podsumowaniem badania jest raport wygenerowany z aplikacji, przedstawiający wszystkie parametry dla danego drzewa oraz wizualizacje przekroju pnia 2D lub 3D (w zależności od liczby pomiarów dla pojedynczego drzewa).


Przykładowe grafiki z wygenerowanego raportu wyglądają następująco: