facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Ekologia i Ochrona Środowiska

Właściwa ochrona środowiska wymaga poznania jego zasobów, zinwentaryzowania i oceny stanu. Pion naszej firmy związany z ochroną środowiska naturalnego specjalizuje się w szacowaniu walorów przyrodniczych jak też zajmuje się działaniami z zakresu ochrony czynnej. Oceniamy szeroko pojętą bioróżnorodność dzięki naszym ekspertom jak też współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Oprócz inwentaryzacji przyrodniczej i wykonawstwa zabiegów ochrony czynnej, w tym zwalczania gatunków obcych takich jak barszcz Sosnowskiego lub niecierpek gruczołowaty, w naszej ofercie znajdziecie Państwo nadzór przyrodniczy nad inwestycjami oraz planistykę z zakresu minimalizacji i kompensacji przyrodniczej.
Prawidłowo zaplanowana minimalizacja pozwala uniknąć konfliktu na linii inwestycja – środowisko. Propozycja rozwiązań kompensacyjnych umożliwia natomiast realizacje inwestycji negatywnie oddziaływujących na środowisko. Holistyczne podejście do przyrody oraz przestrzeganie zasady wydłużonej perspektywy czasowej pozwalają nam trafnie i skutecznie rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska. Działalność RENATURA zmierza do kształtowania struktury środowiska i jego wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie jego bogactwa biologicznego, zasad ekonomii oraz
potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. Posiadana wiedza oraz uprawnienia pozwalają nam również ofertę skierować do właścicieli gruntów rolnych. Wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze ornitologiczne i botaniczne na potrzeby PROW 2007 –- 2013 oraz doradzamy w obszarze lasów prywatnych.