facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Nasze filmy:

Bernikla białolica (Branta leucopsis) - ujście/przekop Wisły:
Bernikla białolica (Branta leucopsis) - ujście/przekop Wisły cz.2:
Czyże zwyczajne (Spinus spinus):
Czyż zwyczajny (Spinus spinus):
Sikorka bogatka (Parus major):
Dzięcioł duży (Dendrocopos major):
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes):
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) i czyże zwyczajne (Spinus spinus):
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) i czyże zwyczajne (Spinus spinus):
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) i czyże zwyczajne (Spinus spinus):
Sikorki sosnówka (Periparus ater) i bogatka (Parus major):
Karmnik online -
gołąb, kosy i sikorki:
Karmnik online - grubodzioby, kosy i sikorki:
Karmnik online - sikorki i grubodziób:
Karmnik online -
sikorka bogatka i sosnówka:
Karmnik online - Kowalik (Sitta europaea) i sikorka (Parus major):
Karmnik online - sikorki:
Karmnik online - kos i sikorki:
Karmnik online - sikorki i kos:
Karmnik online - sikorki: