facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Informacja z dnia 18.09.2017 r.:

ZAWIADOMIENIE O O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Dotyczy:
Zapytania ofertowego z dnia 05.09.2017 r. na "Zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania drzew z zestawem czujników, dedykowaną elektroniczną suwmiarką i oprogramowaniem" w ramach projektu "Zwiększenie zdolności usługowej w zakresie czynnej ochrony środowiska, ukierunkowanej na zdobywanie nowych rynków przez RENATURA Paweł Grygoruk w partnerstwie z BPS Michał Przybylski", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01 Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Zamawiający RENATURA Paweł Grygoruk informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Fakopp Enterprise Bt..

Informacja z dnia 05.09.2017 r.:

Firma RENATURA Paweł Grygoruk ogłasza zapytanie ofertowe na: "Zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania drzew z zestawem czujników, dedykowaną elektroniczną suwmiarką i oprogramowaniem".


Informacja z dnia 13.08.2017 r.:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Dotyczy:
Zapytania ofertowego na "Zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania drzew z zestawem czujników, dedykowaną elektroniczną suwmiarką i oprogramowaniem" w ramach projektu "Zwiększenie zdolności usługowej w zakresie czynnej ochrony środowiska, ukierunkowanej na zdobywanie nowych rynków przez RENATURA Paweł Grygoruk w partnerstwie z BPS Michał Przybylski", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01 Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Zamawiający RENATURA Paweł Grygoruk informuje, że unieważnia postępowanie dotyczące zakupu tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania drzew z zestawem czujników, dedykowaną elektroniczną suwmiarką i oprogramowaniem.

Informacja z dnia 25.07.2017 r.:

Firma RENATURA Paweł Grygoruk ogłasza zapytanie ofertowe na: "Zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania drzew z zestawem czujników, dedykowaną elektroniczną suwmiarką i oprogramowaniem".


Informacja z dnia 25.06.2017 r.:

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:
Zapytania ofertowego na "Zakup drona z kamerami 4K i termowizyjną" w ramach projektu "Zwiększenie zdolności usługowej w zakresie czynnej ochrony środowiska, ukierunkowanej na zdobywanie nowych rynków przez RENATURA Paweł Grygoruk w partnerstwie z BPS Michał Przybylski", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01 Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Zamawiający RENATURA Paweł Grygoruk informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Euro Pro Group Renata Gonet.

Informacja z dnia 14.06.2017 r.:

Firma RENATURA Paweł Grygoruk ogłasza zapytanie ofertowe na: "Zakup drona z kamerami 4K i termowizyjną".


Informacja z dnia 13.06.2017 r.:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:
Zapytania ofertowego na "Zakup drona z kamerami 4K i termowizyjną" w ramach projektu "Zwiększenie zdolności usługowej w zakresie czynnej ochrony środowiska, ukierunkowanej na zdobywanie nowych rynków przez RENATURA Paweł Grygoruk w partnerstwie z BPS Michał Przybylski", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01 Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.


Informacja z dnia 29.05.2017 r.:

Firma RENATURA Paweł Grygoruk ogłasza zapytanie ofertowe na: "Zakup drona z kamerami 4K i termowizyjną".


Firma Biuro Projektów Środowiskowych Michał Przybylski ogłasza zapytanie ofertowe na: "Zakup odbiornika GPS-RTK oraz wzmacniacza sygnału GSM".


Informacja z dnia 29.12.2016 r.:

Rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne współfinansowanego w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Nazwa projektu:

"Zwiększenie zdolności usługowej w zakresie czynnej ochrony środowiska, ukierunkowanej na zdobywanie nowych rynków przez RENATURA Paweł Grygoruk w partnerstwie z BPS Michał Przybylski"

Numer umowy o dofinansowanie:

RPPM.02.02.01-22-0066/16

Opis projektu:

Projekt będzie polegał na zakupie środków trwałych, które pozwolą oferować firmie RENATURA i Partnerowi (BPS) świadczenie nowych innowacyjnych usług w obszarze związanym z czynną ochroną środowiska naturalnego. Realizacja projektu przełoży się na następujące cele: wzrost świadczenia nowych innowacyjnych usług związanych z czynną ochroną środowiska naturalnego, rozszerzenie oferty na nowe rynki oraz stworzenie bardziej kompleksowej oferty dostosowanej do potrzeb rynku.

Już wkrótce zostaną ogłoszone zapytania ofertowe. Zapraszamy do obserwowania naszej strony i składania ofert.