facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Dostarczenie i montaż budek lęgowych dla ptaków w obrębie obiektów mostowych nowo wybudowanej drogi krajowej nr 90"

Zleceniodawca:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Termin realizacji:

wrzesień - październik 2013

Opis prac:

W ramach zlecenia Firma RENATURA dostarczyła oraz zainstalowała na obiektach mostowych budki dla ptaków (jaskółek oknówek, traczy nurogęsi, płomykówek, pójdziek i pustułek) tworzące łącznie 190 miejsc gniazdowych. Przy pracach zapewniony został nadzór specjalisty ornitologa, a po wykonaniu prac sporządzony został raport porządkowy.

Zdjęcia: