facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Usunięcie samosiewów sosny i brzozy na torfowisku przy rezerwacie przyrody "Jezioro Cęgi Małe" w obszarze Natura 2000 Nowa Brda PLH220078"

Zleceniodawca:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Termin realizacji:

listopad 2015

Opis prac:

1. Wycięcie i usuniecie z torfowiska o powierzchni 2 ha samosiewów sosny i brzozy o wysokości dochodzącej do 5 m.

Prace polegające na usuwaniu biomasy, ze względu na obszar objęty ochroną, wrażliwy szczególnie w kontekście utworu organicznego tworzącego glebę - torf wysoki na torfowisku wysokim typu bałtyckiego, wykonano ręcznie. Podczas prac zadbano o stan powierzchni torfowiska m.in. poprzez zastosowanie do wywozu drewna jak i gałęzi maszyny żelazny koń (ang. Iron Horse) na gumowych gąsienicach. Pomimo podmokłego i trudno dostępnego terenu nie naruszono powierzchni rezerwatu, a szata roślinna (poza samosiewami, krzewami i drzewami) pozostała w stanie naturalnym.


Pracownicy zostali przeszkoleni z roślin objętych ochroną oraz sposobu wycinki nieuszkadzającej cennych przyrodniczo elementów tego ekosystemu. W celu uniknięcia możliwości zanieczyszczenia gleby pojazdy tankowano poza terenem rezerwatu oraz używano olei biodegradowalnych. Efekt końcowy przedstawiono poniżej na zdjęciach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przed zabiegami: Po zabiegach: