facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Przesadzenie osobników groszku wielkoprzylistkowego Lathyrus pisiformis z pobocza drogi gminnej przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu przyrody "Opalenie" na stanowiska w granicach rezerwatu "Opalenie""

Zleceniodawca:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Termin realizacji:

maj-październik 2015

Opis prac:

1. Przesadzenie wskazanych roślin groszku (30-50 roślin) wraz z bryłą ziemi o średnicy około 60cm z pasa drogowego do wyznaczonych miejsc w rezerwacie.

2. Oznaczenie przesadzonych stanowisk roślin w sposób trwały przez kilka lat, trudny do odnalezienia przez przypadkowe osoby.

3. Wykonywanie regularnych zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podlewaniu, usuwaniu sąsiadujących roślin zielnych i odrostów wyciętych krzewów, stanowiących nadmierną konkurencję dla groszku.

Przesadzanie roślin odbyło się pod nadzorem prof. dr hab. Jacka Herbicha oraz pracowników Regionalnej Dyrekji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Przeniesione rośliny przetrwały sezon wegetacyjny w bardzo dobrej kondycji, wykształciły kwiatostany i wysiały nasiona, z których w kolejnych sezonach powinny wyrosnąć nowe rośliny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------