facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Wykonanie zabiegów ochronnych w rezerwacie przyrody "Bagna Izbickie" w zakresie usunięcia samosiewów brzozy i sosny z powierzchni torfowisk i wrzosowisk"

Zleceniodawca:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Termin realizacji:

październik-listopad 2014

Opis prac:

Na podstawie zlecenia RDOŚ w Gdańsku firma RENARURA wycięła i usunęła poza granice rezerwatu samosiew sosny i brzozy o wysokości od około 30 cm do około 4-5 m z powierzchni 10,15 ha. Prace odbyły się w terminie 1 października 2014 r. - 28 listopada 2014 r.. Większość prac, ze względu na obszar objęty ochroną, wrażliwy szczególnie w kontekście utworu organicznego tworzącego glebę - torf wysoki na torfowisku wysokim typu bałtyckiego, wykonano ręcznie. Podczas prac zadbano o stan powierzchni torfowiska m.in. poprzez zastosowanie do wywozu drewna jak i gałęzi żelaznego konia (ang. Iron Horse) na gumowych gąsienicach. Pomimo podmokłego i trudno dostępnego terenu nie naruszono powierzchni rezerwatu, a szata roślinna (poza samosiewami, krzewami i drzewami) pozostała w stanie naturalnym. Pracownicy zostali też przeszkoleni z roślin objętych ochroną oraz sposobu wycinki nieuszkadzającej cennych przyrodniczo elementów tego ekosystemu. W celu uniknięcia możliwości zanieczyszczenia gleby pojazdy tankowano poza terenem rezerwatu oraz używano olei biodegradowalnych. Efekt końcowy przedstawiono poniżej na zdjęciach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOCHORA 76

Przed zabiegami:

Po zabiegach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOCHORA 78

Przed zabiegami:

Po zabiegach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOCHORA 83

Przed zabiegami:

Po zabiegach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOCHORA 84

Przed zabiegami:

Po zabiegach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOCHORA 86

Przed zabiegami:

Po zabiegach:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------