facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Przeprowadzenie nadzoru przyrodniczego na zadaniu "Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziądz" - odcinek 2""

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Termin realizacji:

czerwiec - wrzesień 2014

Opis prac:

Zakres dozoru był zgodny z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Prace odbywały się w okresie 02.06.2014 r. do 29.09.2014 r. i objęły:

1. Kontrolę prawidłowości ustawiania wygrodzeń zabezpieczających studzienek i wykopów pod kątem obecności zwierząt.
2. Kontrolę szczelności pokryw w studzienkach.
3. Kontrolę odławiania i przenoszenia zwierząt, w tym płazów.
4. Kontrolę szczelności wygrodzeń zabezpieczających przed wkraczaniem zwierząt na teren budowy.

Każdy miesiąc nadzoru dokumentowany był notatką służbową, a następnie prace zakończono i podsumowano "Raportem z dozoru przyrodniczego".

Zdjęcia: