facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

Przeprowadzenie nadzoru ornitologicznego wycinki drzew podczas przebudowy dróg wojewódzkich nr 515, nr 519 i nr 522 na obszarze Powiśla

Zleceniodawca:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Termin realizacji:

wrzesień 2015

Opis prac:

Nadzór prowadzony był na odcinkach dróg wojewódzkich:

1. DW 522 Sztum Górki - Kołoząb i DW 522 Kamienna - Prabuty.
2. DW 515 Grzymały - Tropy Sztumskie.
3. DW 522 Turmiejki - Turmieje.
4. DW 519 Folwark - Przezmark.

Prace zakończono i podsumowano "Raportami z nadzoru ornitologicznego".