facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Zabezpieczenie urządzeń odwodnieniowych drogi stanowiących potencjalne pułapki dla zwierząt, w obrębie Obwodnicy Południowej Gdańska"

Zleceniodawca:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Termin realizacji:

kwiecień - maj 2013

Opis prac:

W ramach zlecenia Firma RENATURA wykonała, na siedemnastokilometrowym odcinku nowobudowanej drogi ekspresowej S7 (Obwodnica Południowa Gdańska):
- zabezpieczenia urządzeń odwodnieniowych, celem likwidacji ich potencjalnie negatywnego wpływu (pułapki uniemożliwiające wyjście) na drobne zwierzęta w szczególności herpetofaune.
- uszczelnienia wygrodzeń drogi zabezpieczających przez przedostawaniem się zwierząt w obręb pasa drogowego, w miejscach przecięć z elementami odwodnieniowymi.
- nadzór herpetologiczny nad poprawnością prowadzonych prac.

Zdjęcia: