facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Wykonanie zabiegów ochronnych w rezerwacie przyrody "Kwidzyńskie Ostnice""

Zleceniodawca:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Termin realizacji:

sierpień-wrzesień 2015

Opis prac:

1. Wykoszenie roślinności zielnej z powierzchni zajętej przez murawy kserotermiczne (ok. 0,6 ha).

2. Wycięcie i usuniecie poza granice rezerwatu odrośli drzew i krzewów występujących na murawach.

Celem zabiegów ochronnych jest zachowanie stanowiska ostnicy Jana (Stipa joannis) na północnej granicy zasięgu oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i zbiorowisk murawowych.

Na wykoszonych murawach planowany jest wypas owiec, kóz i konia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przed zabiegami: Po zabiegach: