facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Usunięcie samosiewów brzozy i sosny z powierzchni torfowisk i wrzosowisk w rezerwacie przyrody "Torfowisko Pobłockie""

Zleceniodawca:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Termin realizacji:

sierpień-listopad 2015

Opis prac:

1. Wycięcie i usuniecie poza granice rezerwatu samosiewów sosny i brzozy o wysokości dochodzącej do około 4-6 m z powierzchni 1,87 ha.

2. Wycięcie i usuniecie poza granice rezerwatu odrośli brzozy o wysokości od 0,5 do 2,0 m z powierzchni 1,24 ha.

Prace polegające na usuwaniu biomasy, ze względu na obszar objęty ochroną, wrażliwy szczególnie w kontekście utworu organicznego tworzącego glebę - torf wysoki na torfowisku wysokim typu bałtyckiego, wykonano ręcznie. Podczas prac zadbano o stan powierzchni torfowiska m.in. poprzez zastosowanie do wywozu drewna jak i gałęzi maszyny żelazny koń (ang. Iron Horse) na gumowych gąsienicach. Pomimo podmokłego i trudno dostępnego terenu nie naruszono powierzchni rezerwatu, a szata roślinna (poza samosiewami, krzewami i drzewami) pozostała w stanie naturalnym. Pracownicy zostali przeszkoleni z roślin objętych ochroną oraz sposobu wycinki nieuszkadzającej cennych przyrodniczo elementów tego ekosystemu. W celu uniknięcia możliwości zanieczyszczenia gleby pojazdy tankowano poza terenem rezerwatu oraz używano olei biodegradowalnych. Efekt końcowy przedstawiono poniżej na zdjęciach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przed zabiegami: Po zabiegach:
Szlaki zrywkowe przed zabiegami: Szlaki zrywkowe po zabiegach: