facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Ocena i weryfikacja merytoryczna dokumentacji służącej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża piasku Wieprznica na działkach nr 138/1, 142/2, 139,140, 148, 226, 166 obręb Wieprznica, gm. Kościerzyna" - w zakresie uwarunkowań hydrogeologicznych"

Zleceniodawca:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Termin realizacji:

październik 2015

Opis prac:

1. Opracowanie polegało na ocenie dokumentacji w zakresie:
a) analizy warunków hydrogeologicznych terenu planowanej kopalni i sąsiednich ze szczególnym uwzględnieniem jeziora Wielkie Długie i doliny rzeki Dłużnicy,
b) oceny wpływu eksploatacji kruszywa na zmianę stosunków wodnych w zasiegu oddziaływania kopalni - w tym na kierunek i wielkość przepływu wód podziemnych i powierzchniowych,
c) podsumowanie - wnioski i uwagi do przedłożonej dokumentacji.

2. Na podstawie dostępnych danych ocenę własną zakresu możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ewentualną zmianę stosunków wodnych.

Sporządzona opinia ma charakter opinii biegiego w rozumieniu art. 75 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 267 z późn. zm.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------