facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Ocena stanu zachowania przedmiotów ochrony rezerwatu Bagna Izbickie oraz obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie 220001 (w granicach rezerwatu) oraz efektów wykonywanych działań ochronnych"

Zleceniodawca:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku